pano-vervolg-faq

FAQ

Is het mogelijk de school te bezoeken?

Ja, dat is mogelijk op de open middagen die op onze website staan. Het is wel verplicht je voor deze middagen aan te melden via  het contactformulier of door het sturen van een mail naar info@keenschool.org.

Is er een Informatiebijeenkomst?

Tijdens de open middagen is er een korte presentatie van de school, is het mogelijk een rondleiding te krijgen en is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Zijn jullie goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs?

Ja, de rapporten zijn op de website te zien.

Wat kost een jaar Keenschool?

De tarieven zijn verschillend voor de verschillende afdelingen. Voor het schooljaar 2017-18 zijn deze als volgt:

  • keencottage € 2.500,- per jaar
  • keenvilla € 5.000,- per jaar
  • keenquest en college € 7.500,- per jaar

Voor keencollege komen hier de kosten voor leermiddelen, inschrijving voor examens en de examenbenodigdheden (atlas, grafische rekenmachine, etc.) bij.

Hoeveel kinderen zijn er en wat is hun leeftijd?

Op dit moment hebben wij 35 leerlingen in de leeftijd van 3-18 jaar.

Moeten ze Citotoetsen en andere standaardtoetsen doen?

Nee. Maar het mag en kan wel: als een leerling zichzelf een doel stelt om een bepaalde toets te doen, verwachten we wel dat ze daar actief mee aan de slag gaat en de ondersteuning van de staf te accepteert om het best mogelijke resultaat van dat moment te behalen. Het kan gaan om een basisschool eindtoets, maar ook om bijv. een Delf examen (Alliance Française), een eindexamen of een eindtoets van een MOOC over JAVA programmeren.

Wat is de inspiratie voor de school?

De grootste inspiratie komt voort uit de stafleden en de leerlingen en hun ouders. Iedereen heeft zich de vraag gesteld: wat is goed onderwijs? Na ervaringen in regulier en democratisch onderwijs zijn wij tot een mix gekomen van vrijheid binnen structuur, van afhankelijkheid (van vakinhoud, docenten en de maatschappelijke norm) en eigen verantwoordelijkheid die wisselt per leerling en leeftijd.

Ons onderwijs wordt met veel persoonlijke aandacht neergezet: in relatie met de docent of begeleider zijn er veel ‘schakelmomenten’ waarin het echte leren plaatsvindt. Na zo’n schakelmoment kan de leerling vaak weer zelf een tijdje aan de slag.

Door docenten en leerlingen zijn meerdere (democratische) scholen bezocht, zowel in binnen- als  buitenland (o.a. in Israël en Puerto Rico). Onze staf komt zelf deels uit het buitenland of heeft langere tijd in het buitenland gewoond. Deze gezonde mix van kennis en ervaring, gestaafd door de ideeën uit Spiral Dynamics (Graves, Beck en Cowan), Self-managing Organisations (Frederic Laloux) en onderwijsfilosofen als Gert Biesta (The beautiful risk of Education), Lev Vygotski (zone van de naaste ontwikkeling) en Ivan Illich (Deschooling society) hebben geleid tot de school die we vandaag de dag zijn.

Welke eisen stellen jullie aan de docenten?

Bij het PO is er altijd een PABO bevoegde leerkracht aanwezig en bij het VO zijn de meeste docenten eerstegraads bevoegd. Daarnaast werken we met ‘vakidioten’, zoals een professionele zangeres, een dramadocent, een klusjesman en een groot natuurliefhebber.

Hoe ziet het rooster/dagprogramma eruit?

Bij het PO heeft de dag en de week een vaste structuur die gezamenlijk begint en eindigt. De dag bevat vaste werktijden met dagelijks en wekelijks terugkerende elementen als verhalen schrijven, rekenen en taal, drama en Engels. Er is een vaste tijd voor fruit en de lunch. Daarnaast is er veel (buiten)speeltijd, die ook vaak ingevuld wordt met tekenen en knutselen. Er is tijd om ergens diep in te duiken, hier wordt altijd ruimte voor gecreëerd. De groep is klein en de kinderen mogen zelf ook ideeën inbrengen.

Bij het VO is het van je eigen rooster (dat voortkomt uit je persoonlijke doelen) afhankelijk welke lessen je volgt en welke tijd je aan ‘self-defined learning’ spendeert. Ook hier beginnen en eindigen de dag de leerlingen gezamenlijk. Juist als je je persoonlijke rooster volgt, is het zo belangrijk onderdeel uit te maken van een groep.

Maken jullie gebruik van MOOC’s (Massive Open Online Courses, zoals Khan Academy, Coursera, EdX etc)?

Ja. We gebruiken daarbij de pedagogische methode ontwikkeld door Yaakov Hecht in Israël die daar met veel succes in regulier onderwijs wordt uitgerold.

Hoe blijven leerlingen gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan?

Leerlingen die uit regulier onderwijs komen zijn vaak niet meer gewend om zichzelf te motiveren. Het was een vaardigheid die ze ergens onderweg tijdens hun schoolcarrière hebben afgelegd. Vaak is de houvast van de vaste structuur van aangeboden lessen waar je gewoon doorheen moet zitten, moeilijk om los te laten en gaat dat proces van het hervinden van de eigen motivatie met horten en stoten. Ze zullen een aantal succeservaringen nodig hebben om zich te realiseren dat het doel van optimale ontwikkeling langs een ander pad gaat. Als ze dat gaan ervaren en voelen, is de houvast van toetsen/rapporten niet langer nodig. En een diploma is dan weer waar het oorspronkelijk voor bedoeld was – een middel om aan te tonen dat je het niveau voor de gekozen vervolgopleiding hebt. Een groot aantal leerlingen kiest dan ook gemotiveerd voor het halen van een volledig eindexamen en wij ondersteunen dat ook met veel plezier!

Doen de VO leerlingen allemaal eindexamen?

Alle bovenbouwleerlingen in keencollege doen jaarlijks een aantal staatsexamens. Dit is niet verplicht, maar alle college-leerlingen kiezen hiervoor tot nu toe. Wij ondersteunen dat met vakdocenten en mentoren en wij zijn medeverantwoordelijk voor het resultaat. Volgend jaar verwachten we de eerste leerlingen uit te zwaaien met een volledig diploma.