pano-vervolg-handig-om-te-weten

Handig om te weten

Openingstijden

Keenschool is open 4 dagen per week (woensdag gesloten). Leerlingen zijn welkom vanaf 8:30 en de dag start met een check-in om 9:00 uur. Afhankelijk van de afdeling eindigt de dag om 13:15 uur (keencottage), 15:15 uur (keenvilla) of 16:30 (keenquest en keencollege).

Schoolbenodigdheden

Naast een goed werkende laptop hebben de leerlingen vanaf keenvilla een OV-chipkaart en een museumjaarkaart (MJK) nodig voor excursies.Op het VO verwachten we ook een papieren schoolagenda en een werkmap met liefst 4 ringbanden voor het goed georganiseerd houden van hand-outs en aantekeningen per vak.

Overgang en doorstroming

Keenschool werkt niet met niveau’s (VWO, HAVO, VMBO). Niveau’s worden pas van belang op het moment dat de leerling zich wil voorbereiden op een diploma, dan pas kijken we wat nodig en haalbaar is. Hierdoor kunnen kinderen altijd instromen. De overgang tussen afdelingen gaat in overleg met de leerling en de ouders. We kijken dan naar het hele plaatje van cognitieve, sociaal-emotionele en algemene ontwikkeling die nodig is om de stap te maken. Voor die tijd kunnen er wel altijd lessen en workshops bij een andere afdeling gevolgd worden.

Zij-instroom

Zij-instroom is mogelijk. Echter, keenschool is anders dan andere scholen en vraagt veel van haar leerlingen, zowel op cognitief als persoonlijk vlak. Dat moet je willen. Tijdens het eerste gesprek zullen we daar ook bij stil staan en tijdens de proefdagen evalueren of de fit voldoende is. De ervaring heeft geleerd dat zij-instroom van leerlingen boven de 14-15 jaar lastig is omdat er vaak al vaste overtuigingen en gedragspatronen rond school zijn ontstaan die moeilijk te veranderen zijn. Dan moet je dubbel zo graag willen.

Vragen of problemen

Mocht er iets gebeuren wat niet in orde lijkt, neem dan altijd als eerste contact op met de mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt van school en kan u eventueel ook doorverwijzen naar de juiste persoon. Daarnaast heeft keenschool ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon die beschikbaar is wanneer een luisterend oor van buiten de school passend lijkt. Mail hiervoor naar Wil Zwart (wil.zwart@xs4all.nl)

Financiën

Keenschool is een particuliere school en ontvangt derhalve geen bekostiging van de overheid. Het schoolgeld voor schooljaar 2018-19 bedraagt € 2.500,- voor keencottage, € 5.000,- voor keenvilla en € 7.500,- voor keenquest en keencollege. Wij ontvangen het schoolgeld liefst ineens bij aanvang van het schooljaar, maar het kan ook in 10 maandelijkse termijnen betaald worden.