pano-vervolg-team-ilja

Ilja van Laar

Leerkracht basisonderwijs, moeder van twee kinderen.

Al 18 jaar werk ik met veel passie en toewijding in het basisonderwijs. Ik heb in die jaren de voors en tegens van het reguliere onderwijs ervaren en neem die kennis en ervaring mee. Hier is er de mogelijkheid om ieder kind te geven wat het nodig heeft, opdat het zich kan ontwikkelen tot de mooiste versie van zichzelf. Daar ga ik voor!

Een liefdevolle bedding is de basis. Daarnaast zoek ik steeds weer opnieuw naar de balans tussen ruimte geven en structuur bieden. Kinderen hebben de ruimte nodig om de wereld te ontdekken en te ervaren wie zij zelf zijn. Een vast dagritme en vaste rituelen geven de helderheid, houvast en veiligheid die nodig zijn om die ontdekkingstocht aan te kunnen gaan. Voor mij is het uitgangspunt het steeds weer afstemmen op de kinderen. Weten wanneer een ‘ga maar’ nodig is, wanneer een ‘kom maar’, wanneer er een grens aangegeven moet worden en wanneer een kind uitgedaagd mag worden tot iets nieuws. Kennis van de ontwikkelingsfasen en leerlijnen zijn hierbij ondersteunend, kennis van mijzelf en van de wereld essentieel.

We gaan samen op pad om onszelf, elkaar en de wereld te ontdekken.