Janneke Kernkamp

Ingenieur, ontwerper en moeder van vijf kinderen.

Juf van de villa-groep (met leerlingen van 6-11 jaar)

Ik werk graag met nieuwsgierige kinderen. Hoe ieder kind leert en wat voor hem of haar op dit moment relevant is om te leren, wisselt. Het is aan ons om te herkennen wat nodig is voor een volgende stap.

Ik vraag van een kind om contact te maken met mij en met de andere kinderen. Ik hou van de precisie die vaak nodig is om een kind te kunnen bereiken bij iets nieuws leren. Ik kan niet ieder kind helpen, er moet een bepaalde mate van openheid en herkenning zijn.

De kinderen in mijn klas vormen een groep waarin afwisselend samen en alleen gewerkt wordt. Ze beginnen de dag allemaal met dezelfde themales en een uur later doen ze rekenwerk op eigen niveau. Ik vraag een bepaalde mate van zelfstandigheid. Daarnaast wil ik dat dat ze rekening houden met elkaar en elkaar steunen.

In een veilige leeromgeving komen kinderen tot bloei. De combinatie van de uitdaging van de leerstof en het werken met de persoonlijke binnenwereld, vormt de chemie waarin een kind tot leren kan komen. Het is mijn uitdaging om dit iedere dag weer scherp neer te zetten.

Als iedere dag ieder kind iets heeft geleerd gaan we allemaal tevreden naar huis. Het kind is tevreden omdat het gezien en erkend werd en weer een beetje meer van onze wereld begrijpt. Als docent ben ik tevreden als dat iedere dag weer lukt.

Oprichter van Keenschool

Als kinderen met 4 jaar bij ons op school komen, hebben ze al een hele weg afgelegd. Als ze nog wat ouder zijn is die weg wat langer. Wat een kind tot die tijd heeft meegekregen is belangrijk voor ons. Wij kiezen ervoor te werken met kinderen die een open houding naar leren en een nieuwsgierigheid naar de wereld hebben.

Een kind tot ontwikkeling brengen behelst vele facetten. Een deel daarvan gebeurt op school, een ander deel thuis, op de sportclub, bij vrienden en familie. Wat er buiten school gebeurt heeft invloed op het kind. Soms is het nodig dat we een thema aanpakken die het kind belemmert zich verder te ontwikkelen. Dan moeten we goed met elkaar kunnen samenwerken. Wij (de leerling, het team en de ouders) vinden elkaar graag op de volgende gebieden:

  • Sensitiviteit naar elkaar en naar de omgeving. Ken U Zelve.
  • Openheid en nieuwsgierigheid om tot leren te komen. We heten niet voor niks Keen-school.
  • De schakeling tussen het opbrengen van (groeps) discipline en de ruimte nemen voor het invullen van de individualiteit. Mijn vrijheid houdt op waar het de jouwe aantast.
  • Het praten over, het vormgeven en het (voor)leven van een duurzaam leven. Hierbij zijn wij geïnspireerd door het gedachtegoed van the doughnut economy van Kate Raworth. Mijn acties mogen leiden tot een groter goed voor (uiteindelijk) iedereen. Hierin ben ik lerende.