pano-vervolg-villa

Keenvilla

Villa-leerlingen (6-11 jaar) hebben in de ochtenden een vast dagelijks programma, dat door het jaar heen een beetje varieert, maar altijd een themales, taal en rekenen bevat. De themalessen worden voorbereid uit een scala van relevante onderwerpen die aansluiten bij de interesses en belevingen van deze kinderen: een stuk geschiedenis, wereldoriëntatie, maatschappelijke thema’s of science. Daarnaast is er dagelijks een reken- en een taalles op het niveau van het kind. Dat betekent dat er in kleine groepjes of individueel gewerkt wordt en dat er soms instructie is en soms eigen werktijd. Het vergt dus een bepaalde zelfstandigheid om goed te kunnen deelnemen aan deze lessen. (Jonge) kinderen mogen hierin leren en groeien.

Er is altijd tekenmateriaal aanwezig voor de leerlingen die het nog lastig vinden hun aandacht lang bij een les te houden, of hun werk voor die dag al af hebben.

Het middagprogramma begint na een lunchpauze van een uur met het lees-halfuurtje op de leeszolder. Aansluitend is er per middag een ander programma: er is een Engelse les en een drama/toneelles op maandag, dinsdagmiddag besteden wij buiten met een natuurles/bushcrafting, donderdagmiddag is er gym en op vrijdag een gevarieerd programma. Soms gaan wij erop uit. Excursies zijn bijvoorbeeld: een bezoek aan het Scheepvaartmuseum, het Open Lucht Museum, het Militair Museum, het Archeon, een zwemmeer, een stierenboerderij en het Muiderslot.

Kinderen mogen vanuit de cottage rustig instromen en de tijd nemen om aan dit ‘serieuze’ programma te wennen. Van de leerlingen die al wat verder zijn verwachten wij inzet en betrokkenheid naar hun eigen leren. De meeste leerlingen zullen de Villa afronden met een basisschool-eindtoets. Dit kan al op jonge leeftijd, wanneer de basisschoolstof beheerst wordt. Ieder jaar is er een groepje die zich voorbereid op deze eindtoets, deelname is vrijwillig (uiteraard moet het relevant zijn om mee te doen met dit groepje). Parallel aan dit programma kunnen er ook al lessen gevolgd worden bij Keenquest als een leerling daar aan toe is. Het is afhankelijk van het cognitieve niveau van de leerling, in combinatie met een sociaal-emotionele rijpheid. Soms is dat spannend en is het mogelijk daar langzaam in te groeien doordat de Villa nog even de basis blijft voor de leerling, terwijl het wel al een paar vakken volgt bij ons voortgezet onderwijs.