pano-vervolg-villa

Keenvilla

Villa-leerlingen (6-11 jaar) schakelen tussen doen wat er van ze gevraagd wordt en (leren) aangeven wat ze zelf willen. Wij bereiden een aanbod voor aan de hand van wat er leeft, individueel en in de groep. Sommige leerlingen hebben nog geen idee en hebben baat bij meegaan met de groep. Anderen hebben een mening of zijn goed op de hoogte van wat ze nog willen of moeten leren om iets te kunnen afronden (bijvoorbeeld de groep 8 eindtoets). We wisselen af tussen groepsactiviteiten (dictee, verhalen schrijven, samen een documentaire kijken) en individuele activiteiten (rekenen op eigen niveau of uitvogelen hoe die rubiks kubus nou werkt?). Iedere leerling volgt een eigen leerpad, soms samen en soms alleen. De groep is de bedding waarin alle sociaal-emotionele aspecten aan bod komen. Als het veilig is en er heerst rust, is er flow en wordt er heerlijk gewerkt. Soms is het nodig om deze balans te herstellen omdat er iets is gebeurd. Daar besteden wij veel aandacht aan.

In de huidige groep wordt er veel spelletjes gespeeld en getekend. Als het weer het toelaat zijn wij in de pauzes of in de middag buiten. Vorige zomer is er intensief touwtje gesprongen. Regelmatig gaan wij naar een bosmeertje in de buurt. Vorige lente hebben wij daar de ontwikkeling van kikkerdril tot kleine kikkertjes gevolgd. Met de januaristormen zijn rondom drie grote bomen omgewaaid die nu ideaal zijn om op te klimmen. Laatst hebben wij het meertje in kaart gebracht.

Een aantal van onze leerlingen hebben een uitgesproken kant: het zijn cognitieve of artistieke hoogvliegers of hebben zeer goed ontwikkelde voelsprieten. Uiteindelijk is het belangrijk dat iedere leerling zich leert te verhouden tot leerstof en tot elkaar. Om door te kunnen groeien naar keenquest is het belangrijk dat de basisschoolstof beheerst wordt en er een bepaalde mate van zelfredzaamheid geleerd is.