Aanpak

Keenschool is praktisch opgedeeld in vier afdelingen (de leeftijden zijn richtlijnen): in keencottage (4-7 jaar) gaat het kind spelenderwijs aan de slag. Het zich leren verhouden tot de schoolstof en tot de andere kinderen staat in de cottage centraal. In keenvilla (6-11 jaar) werken de leerlingen aan de basisschoolstof en spenderen we tijd en aandacht aan hoe je kan omgaan met elkaar en aan gebeurtenissen om de kinderen heen. Dit doen wij om de leerlingen steeds weer terug te brengen naar een gezonde basis vanuit waar ze kunnen functioneren. Tijdens keenquest (10-15 jaar) wordt de wereld groter, de uitdagingen beslaan niet alleen de schoolstof, maar ook leren de leerlingen een standpunt in te nemen in zaken die buiten school gebeuren. In deze vaak turbulente levensfase waarin niet alleen de fysieke en emotionele wereld van de leerling snel verandert, vinden wij het belangrijk dat de leerling contact houdt met de natuurlijke omgeving en eigen lichaam en geest. In keencollege (15-18 jaar) werk je aan het door jouw gekozen einddoel, vaak een eindexamen, maar dat hoeft niet.

Wij beogen een maximale ontwikkeling voor ieder kind met behoud van eigen essentie.

Generiek voor alle afdelingen geldt

  • kleine groepen (max. 15);
  • capabele staf: zowel vakinhoudelijk als het kunnen zien van ieder kind;
  • afwisseling van individuele aandacht met (groei naar) zelfstandigheid wanneer de aandacht naar een (groepje) andere leerling(en) gaat;
  • tijd voor onderzoek en ontdekken;
  • we stimuleren je om al tijdens je schooltijd ervaringen op te doen buiten de schoolmuren met bijvoorbeeld stages of uitwisselingen;
  • het einddoel wordt in overleg bepaald: vaak is dit een eindtoets of eindexamen, maar dit is niet verplicht.