FAQ

Is het mogelijk de school te bezoeken?

Ja, dat is mogelijk op de open avonden die op onze website staan, of op afspraak. Indien je naar een open avond wil komen is het verplicht je aan te melden via het contactformulier of door het sturen van een mail naar info@keenschool.org.

Is er een Informatiebijeenkomst?

Tijdens de open avonden is er een korte presentatie van de school, is het mogelijk een rondleiding te krijgen en is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Zijn jullie goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs?

Ja, de rapporten zijn op de website te zien.

Wat kost een jaar Keenschool?

De tarieven zijn verschillend voor de verschillende afdelingen. Vanaf januari 2019 zijn deze als volgt:

  • keencottage en villa € 5.000,- per jaar
  • keenquest en college € 7.500,- per jaar

Voor keencollege komen hier de kosten voor leermiddelen, inschrijving voor examens en de examenbenodigdheden (atlas, grafische rekenmachine, etc.) bij.

Hoeveel kinderen zijn er en wat is hun leeftijd?

Op dit moment hebben wij 35 leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar.

Doen de leerlingen citotoetsen of andere standaardtoetsen?

Het voorbereiden en maken van een eindtoets kan een leerling inzicht geven in waar het staat in zijn schoolse leren. Veel leerlingen vinden dat fijn: ze weten dan wanneer ze de stof (voldoende of goed) beheersen. Het kan gaan om een basisschool eindtoets, maar ook om bijv. een Delf examen (Alliance Française), een eindexamen of een eindtoets van een MOOC.

Wat is de inspiratie voor de school?

De grootste inspiratie komt voort uit de spark van de oprichters, de huidige stafleden en de leerlingen en hun ouders. Iedereen heeft zich de vraag gesteld: wat is goed onderwijs? Wat is er nodig om een kind tot ontwikkeling te laten komen met behoud van de eigen essentie? Goed kijkend naar wat logischerwijs volgt uit de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind in combinatie met een “cut the crap” mentaliteit gaan wij steeds weer aan de slag met het doorbreken van persoonlijke barrieres, waardoor nieuwe stof en ervaring een vruchtbare bodem kan vinden.

Ons onderwijs wordt met veel persoonlijke aandacht neergezet: in relatie met de docent of begeleider zijn er veel ‘schakelmomenten’ waarin het echte leren plaatsvindt. Na zo’n schakelmoment kan de leerling vaak weer zelf een tijdje aan de slag.

Welke eisen stellen jullie aan de docenten?

Bij het PO is er altijd een PABO bevoegde leerkracht aanwezig en bij het VO zijn de meeste docenten eerstegraads bevoegd. Daarnaast werken we met ‘vakidioten’, zoals een professionele zangeres en een groot natuurliefhebber.

Hoe ziet het rooster/dagprogramma eruit?

Bij het primair onderwijs (keencottage en keenvilla) heeft de dag en de week een vaste structuur die gezamenlijk begint en eindigt. De dag bevat vaste werktijden met dagelijks en wekelijks terugkerende elementen als rekenen en taal, drama, gym, natuurles en Engels. Er is een vaste tijd voor fruit en de lunch. Daarnaast is er veel (buiten)speeltijd, die ook vaak ingevuld wordt met tekenen en knutselen. Er is tijd om ergens diep in te duiken, hier wordt altijd ruimte voor gecreëerd. De groep is klein en de kinderen mogen zelf ook ideeën inbrengen.

Bij het keenquest (onderbouw voortgezet onderwijs) volg je een programma met naast geijkte schoolvakken ook natuurles/bushcrafting en een project. Deze lessen zijn verplicht, behalve als je met je mentor tot het inzicht bent gekomen dat je een bepaald vak (tijdelijk) niet volgt. Bij keencollege wordt er meer van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen gevraagd. Hier zijn de einddoelen in principe gedefinieerd en werken de leerlingen daar naar toe. In veel gevallen betekent dat werken naar eindexamens. Ook hier beginnen en eindigen de leerlingen de dag gezamenlijk. Juist als je je een persoonlijke rooster volgt, is het zo belangrijk om onderdeel uit te maken van een groep.

De groep maakt de school. Dat betekent dat de leerling hieraan bijdraagt. We verwachten van leerlingen dat ze actief en positief deelnemen aan het onderhouden van zowel het gebouw als de onderlinge sfeer.

Hoe blijven leerlingen gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan?

Leerlingen die uit regulier onderwijs komen zijn vaak niet meer gewend om zichzelf te motiveren. Het was een vaardigheid die ze ergens onderweg tijdens hun schoolcarrière hebben afgelegd. Vaak is de houvast van de vaste structuur van aangeboden lessen waar je gewoon doorheen moet zitten, moeilijk om los te laten en gaat dat proces van het hervinden van de eigen motivatie met horten en stoten. Ze zullen een aantal succeservaringen nodig hebben om zich te realiseren dat het doel van optimale ontwikkeling langs een ander pad gaat. Als ze dat gaan ervaren en voelen, is de houvast/dwang van toetsen/rapporten niet langer nodig. En een diploma is dan weer waar het oorspronkelijk voor bedoeld was – een middel om aan te tonen dat je het niveau voor de gekozen vervolgopleiding hebt. Een groot aantal leerlingen kiest dan ook gezond gemotiveerd voor het halen van een volledig eindexamen en wij ondersteunen dat ook met veel plezier!

Doen de VO leerlingen allemaal eindexamen?

Alle bovenbouwleerlingen in keencollege doen jaarlijks een aantal staatsexamens. Dit is niet verplicht, maar alle collegeleerlingen kiezen hier tot nu toe voor. Wij ondersteunen dat met vakdocenten en mentoren en wij zijn medeverantwoordelijk voor het resultaat. In het schooljaar 2017-2018 hebben onze eerste drie leerlingen een volledig diploma behaald.

Wat is het niveau van de leerlingen?

De lessen op ons voortgezet onderwijs zijn gericht op havo en vwo leerlingen. De keuze voor havo of vwo wordt in de loop der jaren duidelijk en wordt niet op een vast moment genomen. De leerling heeft hier een stem in, naast het advies van de docenten.