Handig om te weten

Openingstijden

Keenschool is open 4 dagen per week (woensdag gesloten). Leerlingen zijn welkom vanaf 8:30 en de dag start om 9:00 uur. Afhankelijk van de afdeling eindigt de dag om 15:00 uur (keencottage en keenvilla) of 16:30 (keenquest en keencollege).

Schoolbenodigdheden

Leerlingen van keencottage en -villa hebben een OV-chipkaart en een museumjaarkaart (MJK) nodig voor excursies. Die kan worden aangeschaft op het moment dat deze gebruikt gaat worden. Op het VO verwachten we daarnaast een goedwerkende laptop, een papieren schoolagenda en een werkmap met liefst 4 ringbanden voor het goed georganiseerd houden van hand-outs en aantekeningen per vak. Later zullen ook rekenmachine en andere vakgerelateerde gereedschappen nodig zijn.

Overgang en doorstroming

Keenschool werkt niet met niveau’s (vwo, havo, vmbo), totdat leerlingen zich gaan voorbereiden op eindexamens. Onze lessen op het voortgezet onderwijs richten zich op havo en vwo denkniveau. Wanneer een leerling vanuit de Villa toe is aan lessen volgen bij Quest, kan dat in overleg met de docenten gebeuren. Zo’n doorstroming kan gedeeltelijk (alleen sommige lessen) of volledig zijn en is onafhankelijk van de leeftijd. Rijpheid (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) is doorslaggevend.

Leerlingen die zij-instromen, kunnen meestal het hele jaar door instromen. Zij gaan uiteraard door onze intake procedure heen voordat ze kunnen starten.

Zij-instroom

Zij-instroom is mogelijk. Echter, keenschool is anders dan andere scholen en vraagt veel van haar leerlingen, zowel op cognitief als persoonlijk vlak. Dat moet je willen. Tijdens het eerste gesprek zullen we daar ook bij stil staan en tijdens de proefdagen evalueren of de fit voldoende is. De ervaring heeft geleerd dat zij-instroom van leerlingen boven de 14-15 jaar lastig is omdat er vaak al vaste overtuigingen en gedragspatronen rond school zijn ontstaan die moeilijk te veranderen zijn. Dan moet je dubbel zo graag willen.

Vragen of problemen

Mocht er iets gebeuren wat niet in orde lijkt, neem dan altijd als eerste contact op met de mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt van school en kan u eventueel ook doorverwijzen naar de juiste persoon. Daarnaast heeft keenschool ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon die beschikbaar is wanneer een luisterend oor van buiten de school passend lijkt. Mail hiervoor naar Wil Zwart (wil.zwart@xs4all.nl)

Financiën

Keenschool is een particuliere school en ontvangt derhalve geen bekostiging van de overheid. Het schoolgeld voor schooljaar 2019-20 bedraagt € 5.000,- voor keencottage en keenvilla en € 7.500,- voor keenquest en keencollege. Wij ontvangen het schoolgeld liefst ineens bij aanvang van het schooljaar, maar het kan ook in 10 maandelijkse termijnen betaald worden.