Middenbouw middelbaar onderwijs (13-16 jr)

In deze afdeling vindt over het algemeen de grote groeispurt plaats met alle bijbehorende hormonale veranderingen. Er is een grote gevoeligheid rond het ego en hoe deze zich verhoudt tot de omgeving en de wereld als geheel. Tegelijkertijd is er nog weinig taal en levenservaring om op een gedegen en gezonde manier keuzes te maken. 

Er is bewuste aandacht voor het verder ontwikkelen van gezonde (werk)relaties en de verschillende posities die leerlingen kunnen innemen. Dit komt vaak tegelijkertijd met de inhoud van verschillende vakken aan bod, als ook in projecten en excursies die we organiseren als een excursie naar de rechtbank, een scholendebat of meedenken met de gemeenteraad over nieuwe bouwlocaties. 

Het is de tijd waarin jongeren vaak tot een inzicht komen ten aanzien van hun academische ambities. Wij achten het van groot belang dat leerlingen goed geschoold worden. Dit mag echter niet los staan van een intrinsiek gevoel van ethiek en het leren onderscheiden van zin en onzin.

Leerlingen die Keenplus afgerond hebben, gaan zich in Keencollege richten op hun laatste schoolfase: het voorbereiden op en maken van eindexamens.