Voortgezet Onderwijs voor jongeren tussen 10-18 jaar

Keenschool biedt onderwijs aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 – 18 jaar. We doen dit in een kleinschalige omgeving, waar gezonde werkrelaties de norm zijn. De exameneisen van het voortgezet onderwijs zijn de leidraad en worden verrijkt met eigen materialen, excursies en projecten die aansluiten bij de groep en individuen.

Een voorwaarde om te kunnen bouwen aan een gezonde wereld is dat een ieder zicht heeft op zijn/haar handelen en hoe dat relateert aan wat er van binnen leeft. Door bijvoorbeeld het gesprek te voeren over bepaalde lesstof of een ervaring, kan er inzicht komen in ons voelen en denken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid sommige dingen anders te gaan doen.

 

 

 

 

Ons onderwijs

In Keenquest (10-14 jaar) gaan we aan de slag met de kennis en vaardigheden, die nodig zijn om de wereld om ons heen te gaan begrijpen. Alhoewel er veel overlap is tussen de kerndoelen van het primair onderwijs en de basisvorming van het voortgezet onderwijs, wordt het aanbod verbreed met meer moderne vreemde talen, science, geschiedenis en aardrijkskunde en wordt de transitie naar wiskunde gemaakt.

In Quest zullen we ook, weliswaar gedoseerd, de problemen en de uitdagingen in de wereld van vandaag behandelen. Doelstelling is om een brede basis van kennis en ervaringen op te doen die concrete handvatten bieden bij het leren van de meer abstracte ideeën en concepten in de midden- en bovenbouw.

We hebben soms leerlingen van de basisschoolleeftijd in Quest. We doen dit echter alleen wanneer deze leerlingen dit cognitief en sociaal/emotioneel aankunnen.

In Keenplus (13-16 jaar) vindt over het algemeen de grote groeispurt plaats met alle bijbehorende hormonale veranderingen. Er is een grote gevoeligheid rond het ego en hoe deze zich verhoudt tot de omgeving en de wereld als geheel.

Tegelijkertijd is er nog weinig taal en levenservaring om op een gedegen en gezonde manier keuzes te maken. Dit vraagt om een begeleide, open en veilige sfeer, waar tijdens het werk ook ruimte is voor een grap of juist een serieus gesprek.

Het is de tijd waarin jongeren vaak tot een inzicht komen ten aanzien van hun academische ambities. Leerlingen met havo of vwo ambities stromen door naar Keencollege, Leerlingen met ambitie richting beroepsonderwijs werken toe naar een havo 3-4 overgangsrapport dat toegang geeft tot het mbo.

 

 

In Keencollege (15-18 jaar) wordt toegewerkt naar het maken van staatsexamens havo en vwo. De leerlingen weten inmiddels hoe er geleerd moet worden. Desalniettemin vormt de hoeveelheid stof, de abstractie van ideeën en concepten, de noodzaak van integratie van verschillende domeinen voor een correcte beantwoording van vragen en de druk / spanning van het examen doen een flinke uitdaging. Er is tijd en aandacht voor de individuele en natuurlijke processen van spanning (‘kan ik het wel?’)  en er is enige flexibiliteit wanneer de situatie daar om vraagt.

We werken toe naar het maken van staatsexamens, waarbij docent en leerling een team vormen. De examens wordt immers afgenomen door  een externe examencommissie.

 

Waarom Keenschool?

Sommige ouders willen iets anders voor hun kinderen dan regulier onderwijs. Wij bieden een alternatief.

Wij zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Een schooldag start om 9.30 en eindigt om 16.00 en bestaat uit 5 lesblokken met tussendoor 2 pauzes. Binnen de school is er het besef dat we goed voor onszelf en elkaar moeten zorgen. Naast al het leerwerk is er rust nodig om nieuwe kennis en inzichten te verwerken om ze eigen te laten worden.

We leven in een tijd waar we op een kantelpunt staan als maatschappij. Ons insziens vraagt dit een goede opleiding voor jongeren, waar ze kennis en kunde opdoen en zin van onzin leren onderscheiden. Ons doel is om ze voldoende handvatten te laten ontwikkelen om de wereld om hen heen te begrijpen, zodat ze een bijdrage kunnen gaan leveren aan een wereld waarin iedereen een waardig bestaan kan leiden.

Keenschool bestaat sinds 2015 en heeft sindsdien voldoende ervaring opgedaan om daadwerkelijk op deze manier jongeren succesvol op te leiden.