Home

Groei naar oorspronkelijke denkers en doeners

De wereld is de afgelopen tientallen jaren in hoog tempo veranderd. Keenschool leidt jonge mensen op tot oorspronkelijke denkers en doeners, die nodig zijn in de wereld van vandaag. Daar is wel wat voor nodig.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en creatief. Onze samenleving is helaas niet altijd even geschikt om de ontwikkeling hiervan optimaal te ondersteunen. Wij spenderen tijd en aandacht aan de dingen steeds weer terugbrengen naar waar het om gaat: de ontwikkeling van het kind. Alvorens een ontwikkelingsstap te maken bouwt een kind soms barrières op. Wij gaan deze barrières bewust niet uit de weg, waar ze het kind belemmeren in het leren. Het zijn deze door ons genoemde schakelmomenten die de parels van ons onderwijs vormen: een nieuw inzicht, een persoonlijke doorbraak, waardoor het wereldbeeld van het kind wezenlijk verandert en het weer verder kan. De nieuwe leerstof of de nieuwe ervaring valt als het ware in vruchtbare aarde.

De begeleiding is intensief, kleinschalig en op maat. Er is ruimte om, waar noodzakelijk, inhoud en tempo van het onderwijs aan te passen. Veel kinderen gaan van school met een diploma. Dat is echter niet verplicht: sommige kinderen zullen een ander einddoel nastreven.

Keenschool heeft vier afdelingen met ieder een eigen karakter die soepel in elkaar overlopen. Deze afdelingen zijn niet leeftijdsgebonden, het niveau is doorslaggevend. In de rest van de tekst wordt regelmatig een leeftijdsindicatie aangegeven bij de afdelingen: dit is echter een richtlijn.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in februari 2016 en in november 2016 onze school bezocht en goedgekeurd. Meer informatie over het oordeel van de Inspectie vindt u hier.