Home

Groei naar oorspronkelijke denkers en doeners

De wereld is de afgelopen tientallen jaren in hoog tempo veranderd. Keenschool leidt jonge mensen op tot oorspronkelijke denkers en doeners, die nodig zijn in de wereld van vandaag. Dat doen we op een andere manier dan je gewend bent van een school.

Ieder mens draagt van nature een nieuwsgierigheid en een eigenheid in zich. Op een prachtige plek in de natuur bij Bilthoven brengen we deze oorspronkelijkheid van ieder kind tot wasdom. Dat doen we met een mix van bestaande en nieuwe manieren van ontdekken, ervaren en leren. De wereld van vandaag bevat talloze mogelijkheden om dit te doen en daar maken we graag gebruik van. De begeleiding is intensief, kleinschalig en op maat. Ieder kind houdt haar eigen tempo aan en zal naast een aantal basisvaardigheden die verplicht zijn voor iedereen, een eigen palet ontwikkelen. Veel kinderen gaan van school met een diploma. Dat is echter niet verplicht: sommige kinderen zullen een ander einddoel nastreven.

Keenschool heeft vier afdelingen met ieder een eigen karakter die soepel in elkaar overlopen. Deze afdelingen zijn niet leeftijdsgebonden, het niveau is doorslaggevend. In de rest van de tekst wordt regelmatig een leeftijdsindicatie aangegeven bij de afdelingen: dit is echter een richtlijn.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in februari 2016 en in november 2016 onze school bezocht en goedgekeurd. Meer informatie over het oordeel van de Inspectie vindt u hier.