Bovenbouw voortgezet onderwijs (15-18 jr)

In College wordt toegewerkt naar het maken van staatsexamens havo en vwo. De leerlingen weten inmiddels hoe er geleerd moet worden. Desalniettemin vormt de hoeveelheid stof, de abstractie van ideeën en concepten, de noodzaak van integratie van verschillende domeinen voor een correcte beantwoording van vragen en de druk / spanning van het examen doen een flinke uitdaging.

De school neemt zelf geen examens af (we doen staatsexamens) waardoor de docent de collegeleerlingen als groep begeleidt richting de examens. Er is tijd en aandacht voor de individuele en natuurlijke processen van spanning (‘kan ik het wel?’) die spelen en er is enige flexibiliteit wanneer de situatie daar om vraagt. Zo kunnen bijvoorbeeld examens verspreid worden over meerdere jaren (vaak is dit twee jaar).

Ons doel is om jongeren met behoud van eigenheid op te leiden, die met al hun kennis en kunde zichzelf enigszins hebben leren kennen, het algemeen belang in zicht kunnen houden, de wereld van vandaag zo goed mogelijk hebben leren begrijpen en voldoende handvatten hebben ontwikkeld om, als ze dat willen, een nieuwe wereld te creëren.