Bevindingen inspectie

Keenschool is een zogenaamde B3-school waarvoor de Inspectie van het Onderwijs een speciaal toezichtskader heeft ontwikkeld. In het kort komt het er op neer dat de inspectie beoordeelt of de kwaliteit van de school voldoende is. Hierbij beoordeelt zij het aanbod, het volg- en zorgsysteem, het pedagogisch/didactisch klimaat, het schoolplan en de bevoegdheden van de leraren.
Keenschool voldoet volgens de inspectie aan alle eisen voor B3-scholen voor het voortgezet onderwijs. Meer details vindt u in rapporten zelf.