ANBI-stichting voor Keen

Keenschool heeft een aparte ANBI-stichting opgericht voor fondsenwerving en samenwerkingsverbanden. De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van vernieuwend onderwijs in het algemeen en meer in het bijzonder het onderwijs dat wordt ontwikkeld en gegeven aan de Keenschool in Soest.

Er zijn verschillende manieren waarop u Keenschool en haar ambitie tot vernieuwing van het onderwijs kunt steunen:

Donateurschap en/of giften: Individuen of organisaties geven geld aan de stichting omdat zij de doelstelling onderschrijven en het vertrouwen hebben dat hun donatie goed besteed zal worden. De motivatie is in de regel de wens om de volgende generatie de kansen te geven die ze verdienen.

Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer. Binnen het onderwijs ligt sponsoring gevoelig omdat in geen geval het menselijk kapitaal van leerlingen als tegenprestatie mag worden ingezet. De stichting denkt derhalve meer aan het gezamenlijk ontwikkelen van bijvoorbeeld een volgsysteem, waarbij zowel sponsor als stichting aandeelhouder zullen zijn. Voor een dergelijke overeenkomst zal een aparte passende juridische entiteit opgericht worden.

Vastgoedbeleggingen: Een school is een interessant gebouw omdat het een aantal aantrekkelijke faciliteiten heeft en tegelijkertijd gedurende vakantie, weekenden en avonden leeg is. Daarnaast ambieert Keenschool een gebouw met een prettige fysieke leefomgeving inclusief nabijheid van natuur. Investeerders kunnen derhalve investeren in een schoolgebouw (waardevast beleggen) waarbij het gebouw buiten schooltijden beschikbaar is voor gebruik van de beleggers. Voor een dergelijke overeenkomst zal een aparte passende juridische entiteit opgericht worden.

Keenschool staat geregistreerd onder de volgende nummers:
KvK nummer :                             71691715
Fiscaal nummer (RSIN) :            858812526
Meer informatie vindt u in ons beleidsplan dat u hier kunt downloaden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via anbi@keenschool.org. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Ook kunt u onderaan via het formulier uw vraag stellen.

Giften
De ANBI-status (in aanvraag) van deze stichting maakt het mogelijk om giften af te trekken van de inkomstenbelasting. De precieze voorwaarden voor de aftrek zijn afhankelijk van het soort gift en uw persoonlijke context. Incidentele giften zijn deels aftrekbaar binnen een bepaald minimum en maximum. Periodieke giften dienen voor minimaal 5 jaar afgesproken te zijn en zijn volledig aftrekbaar. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.