‘A keen team’

 

Momenteel werken wij met een team van 10 leerkrachten. Het team kenmerkt zich door diversiteit. Zo zijn er voor alle talen native speakers. De leerlingen leren hierdoor niet alleen een nieuwe taal, maar krijgen er een stukje cultuur bij. Hiernaast hebben een aantal van onze docenten waardevolle ervaringen opgedaan door bijvoorbeeld lang op reis te zijn geweest of een andere carrière te hebben (gehad) voor of naast hun huidige baan als docent.

Onze samenleving is complex en de uitdagingen waar we voor staan ook. Dat vraagt iets van ons allemaal. In het geval van docenten is dat om rolmodel voor leerlingen te zijn. Docenten hoeven niet perfecte mensen te zijn maar moeten wel uitstralen de complexiteit en uitdagingen aan te gaan.

Het vergt competente, goed opgeleide mensen om de wereld vanuit hun vakgebied te ontsluiten voor leerlingen en kwaliteit van onderwijs te borgen. Wij werken voornamelijk met docenten met een lesbevoegdheid, die met toewijding hun vak overbrengen op leerlingen, waarbij afstemming met leerlingen plaatsvindt maar ook, waar nodig, leeruitdagingen niet uit de weg gegaan worden.

Daarnaast vragen wij van docenten openheid om ook zélf ontwikkelingsstappen te maken, mèt bewustzijn en de verantwoordelijkheid als volwassene die daarbij hoort. Leren is niet altijd leuk en soms kun je nog niet zien waar iets toe leidt. Om dan te herkennen dat je een waardevol proces aan het doorlopen bent, met een nog onbekende uitkomst, is waar het om draait in een lerende organisatie binnen een transformerende maatschappij.