pano-vervolg-uitgangspunten

Uitgangspunten

KeenSchool is een school midden in de natuur bij Bilthoven voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Je leert jezelf kennen en ontwikkelen door het opdoen van zowel schoolse vaardigheden als het opzetten en doen van eigen gekozen projecten. Onze uitgangspunten van goed onderwijs zijn gebaseerd op de volgende waarden:

Diversiteit vieren

Ieder mens is anders. Andere interesses, andere talenten, andere afkomst of nationaliteit, andere persoonlijkheid. Wat voor de één werkt is voor de ander juist lastig. Deze spanning gaan we op keenschool niet uit de weg. We willen dat alle leerlingen (en alle docenten en ouders ook!) helemaal zichzelf kunnen zijn, maar zonder dat dit een onredelijke belasting legt op de anderen. Pas wanneer iemand gezien en gehoord wordt kan zij beginnen haar eigen authentieke dromen te realiseren. Door die verschillen worden er veel verschillende activiteiten op en buiten school georganiseerd wat weer bijdraagt aan de diversiteit van aanbod.

“Wees jezelf en waardeer dat ook in anderen.”

Nieuwsgierigheid volgen

Op jongere leeftijd weet je nog niet wie je bent en wat je talenten zijn. Daarom stelt een breed aanbod je in staat om veel verschillende dingen uit te proberen. Ook als blijkt dat je het niks vindt heb je wat geleerd. Daarnaast vinden veel leerlingen het gezellig om samen op excursie te gaan, of een keer mee te gaan naar de Atletiekwedstrijd waar je mede-leerling zo hard voor heeft getraind. Want ook de ontwikkeling van je vrienden is spannend om te volgen.

“Met een open en onderzoekende houding haal je het beste uit jezelf.”

Verantwoordelijkheid nemen

Iedere leerling is uniek, en haar talenten en bijdrage zijn hard nodig. Dat is de verantwoordelijkheid waar we iedere leerling op uitdagen. Wat zie je? wat vind je belangrijk? Hoe zou jij daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren? Steeds weer voeren we dit gesprek dat bij de jonge kinderen klein begint, maar groeit naarmate de kinderen ouder worden. Ook op die momenten dat het even niet zo lekker loopt bespreken we mogelijke oorzaken en manieren om te verbeteren. Omdat er veel ruimte voor eigen projecten en activiteiten is, kan er daadwerkelijk een vervolg gegeven worden aan de unieke inzichten van ieder kind, die zo leert verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen leven.

“Een goed leven begint bij jezelf.”

Uitdaging aangaan

We ondersteunen iedere leerling, o.a. via regelmatige mentoring, hun doelen concreet te maken en goed te organiseren. Niet alles zal altijd lukken, maar dat is ook niet noodzakelijkerwijs de bedoeling. We leren door steeds weer opnieuw onze wensen uit te spreken, er serieus mee aan de slag te gaan, te kijken of het lukt en nieuwe doelen te definieren op basis van wat we geleerd hebben. De uitdaging kunnen liggen op schoolvakken of juist niet, binnen of buiten school, op cognitief of sociaal-emotioneel vlak, het mag allemaal.

“Je moet schieten, anders kun je ook niet scoren. (Johan Cruiff)”

Flow beleven

We leven allemaal het liefst in het domein waar alles als vanzelf lijkt te gaan. Dit noemen we flow. Flow ontstaat wanneer we zowel aan de juiste langetermijn doelen werken, als inspelen op de omstandigheden van vandaag. Soms is het er, en soms is het weer verdwenen. Iedereen die flow heeft ervaren weet dat het gelukzalige gevoel niet kan bestaan zonder geconcentreerde inspanning. Flow is ook besmettelijk want het is makkelijker om flow te beleven wanneer meer mensen in je omgeving dat doen. Je kan dus ook bijdragen aan de flow van anderen. Zo onstaat een basis-energie die iedereen op keenschool doet bloeien.

“Flow wordt ervaren op het grensvlak van gemak en uitdaging.”