Aanmelden

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Ons aanmeldproces bestaat uit 4 stappen.

Contact maken:
Een eerste contact is vaak telefonisch waarna we een eerste kennismaking op school kunnen inplannen. Laat hier van je horen via ons contactformulier.

Meeloopdagen:
Indien er serieuze interesse is, spreken we meestal twee meeloopdagen af waarin de geïnteresseerde leerling de school bezoekt en meedoet met het programma. Ook wordt hij of zij die dagen begeleid door één van de mentoren. Aan het einde van de meeloopdagen is er een evaluatie en terugkoppeling, waarna beide partijen (school en leerling/ouders) bedenktijd krijgen. Indien beide partijen door willen, volgt het intakegesprek.

Intakegesprek:
Dit gesprek wordt gevoerd met de leerling, liefst beide ouders en twee docenten van Keenschool. De bedoeling van het gesprek is om een zo volledig mogelijk beeld van leerling te krijgen. Gedurende het gesprek merken we ook vanzelf of wij als volwassenen rond het kind (school en ouders) elkaar begrijpen. Dit is van belang omdat bij Keenschool deze kring, naast de voortgangsgesprekken, bij elkaar komt op de momenten dat er iets nodig is. We moeten dus goed met elkaar kunnen samenwerken. Wanneer we allemaal het idee hebben dat de leerling op de goede plek is bij Keenschool en wij (school en ouders) haar of hem gezamenlijk goed kunnen ondersteunen dan kan de leerling ingeschreven worden.

Inschrijving:
Het inschrijfformulier wordt ingevuld ingeleverd en het schoolgeld wordt betaald. In overleg wordt bepaald wat het meest geschikte moment is om in te stromen.