Onderbouw voortgezet onderwijs (10-14 jr)

In de onderbouw van de middelbare school wordt de wereld van de leerling nog wat verder geopend. Op dezelfde wijze als in de Villa ontwikkelen we de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de wereld om ons heen te begrijpen. Alhoewel er veel overlap is tussen de kerndoelen van het basisonderwijs en de basisvorming van het voortgezet onderwijs, is het aanbod nu verbreed met meer moderne vreemde talen, science, geschiedenis en aardrijkskunde en ook wordt de transitie van rekenen naar wiskunde gemaakt.

In Quest zullen we ook, weliswaar gedoseerd, de problemen en de uitdagingen in de wereld van vandaag behandelen. Doelstelling is om een brede basis van kennis en ervaringen op te doen die concrete handvatten bieden bij het leren van de meer abstracte ideeën en concepten in de midden- en bovenbouw. We willen graag een nieuwe generatie opleiden met de kennis en ervaring die ons de huidige wereld heeft gebracht en aan de andere kant willen we het evolutionaire proces dat gaande is, ruimte bieden. Wellicht dat juist de nieuwe generaties oplossingen zien die ons ontgaan. Wij zijn van mening dat onderwijs dient op te leiden zonder leerlingen onnodig in te kapselen.

We hebben soms leerlingen van de basisschoolleeftijd in Quest. We doen dit echter alleen wanneer deze leerlingen dit cognitief en sociaal/emotioneel aankunnen en begeleiden hen apart in de voorbereiding op de eindtoets.