Ontstaansgeschiedenis

In 2014 besloten twee families met kinderen, die zowel regulier als vernieuwend onderwijs in binnen- en buitenland hadden genoten, de uitdaging aan te gaan om een school te bouwen die maximale ontwikkeling van het kind beoogt en de essentie van het kind behoudt. Dat klinkt eenvoudig maar is behoorlijk ingewikkeld gebleken.

In ons eerste jaar van bestaan (2014-2015) gaven we maar een paar uur onderwijs per week: we gaven ‘Engels’ en ‘Coaching’. Al gauw merkten we dat het coachen altijd hand in hand ging met de inhoud, in dit geval het Engels. De reden waarom we voor het vak Engels kozen was omdat veel (onderwijs)aanbod op internet in het Engels is. En het mocht geen toeval zijn dat een van de drie oprichters een Engelse uit een onderwijsgezin was.

We deden leuke dingen als ‘Hoe leer jij eigenlijk’ en ‘Welke manier van taalaanbod ligt jou?’. Ook gingen we aan de slag met ‘Wat is je droom?’ en ‘Hoe kom je daar?’ en ‘Wat houd je tegen je droom te leven?’

Ons enthousiasme over onze bevindingen en hoe we in weinig tijd zoveel bereikten met leerlingen, zette ons ertoe aan om een eigen school op te richten. In September 2015 openden we onze deuren fulltime als School for Excellence. We begonnen met 12 leerlingen in de leeftijden 7-17. Verdeeld over twee groepen gingen we aan de slag met basisvaardigheden en persoonlijke doelen. De individuele ondersteuning voor ieder kind was en is de sleutel.

Amsterdam School Challenge

In 2015 schreef wethouder Simone Kukenheim van Amsterdam een prijsvraag uit voor innovatieve school-ideeën. Het leek ons direct een goed idee om mee te doen, omdat dit ons forceerde om ons schoolidee concreet te maken. Door de vakjury die de 15 finalisten uitkoos werden we als volgt omschreven:

“De School for Excellence Amsterdam richt zich op leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het programma bestaat uit een basis-curriculum en een persoonlijke ontdekkingsroute, die de leerling samen met een vaste mentor verkennen. De school heeft verschillende ‘honken’, waarmee zij de hele stad Amsterdam als leeromgeving willen ontsluiten. Een ambitieus en baanbrekend plan, waarbij er aandacht is voor de unieke talenten van leerlingen, aldus de jury. Verder waardeert de jury de manier waarop verschillende achtergronden, culturen, kennis en ervaringen een plek krijgen. Dit is ook gelijk een punt van aandacht: het is juist door het vernieuwend vermogen en het idealisme – dat de initiatiefnemers siert – erg lastig om het plan praktisch uitvoerbaar te maken.”

Recente ontwikkelingen

Dat het inderdaad hard werken is om onze visie tot realiteit te maken hebben we de afgelopen jaren mogen ervaren. In het schooljaar 2016/2017 hebben we een leerlingengroei doorgemaakt naar ongeveer 35 leerlingen in de leeftijden van 3 tot 18 jaar. De Cottage, onze kleuterschool, kwam van de grond en College, de eindexamengroep, kreeg formeel vorm. Het was een jaar van pieken en dalen. Onze eerste eindexamenkandidaten hebben prachtige examenresultaten neergezet. De groep was bijzonder goed gemotiveerd, heeft examenvaardigheden opgedaan en erg veel lol met elkaar gemaakt.

Met de onderbouw VO, de Questgroep, is het zoeken geweest. Hier was het loskomen van het geijkte schoolbestaan soms problematisch. Voor onze staf lag hier een andere uitdaging: hoe organiseren we echte ervaringen die beklijven, waardoor de wereld betekenis krijgt? Het resultaat was wisselend. Met de jongste groep in de Cottage was het vooral bouwen aan een structuur waarbinnen spel, cognitie en sociale processen kunnen plaatsvinden.

In ons derde jaar van fulltime (2017-2018) bestaan hebben drie leerlingen hun volledige diploma behaald en zijn uitgestroomd naar Maastricht University, de TUDelft en het Conseravtorium in Amsterdam en Berlijn. Daarnaast hebben meerdere leerlingen een aantal deelcertficaten behaald. Ook in de Villa zijn goede resultaten behaald met de IEP-eindtoets en zijn er leerlingen uitgestroomd naar een reguliere brugklas of doorgestroomd naar Keenquest. We verwachten dat ook dit (inmiddels vierde) schooljaar weer een aantal leerlingen zullen uitstromen met havo of vwo-diploma’s.

Minder meetbaar maar minstens zo belangrijk zijn de resultaten die behaald zijn met het doorontwikkelen van onze lesprogramma’s, docententeam en leerlingenbestand. Op deze website kun je terugvinden wat wij nu doen, hoe we dat doen en waarom we het op deze manier doen. We zijn begonnen met een droom en hebben die in vijf jaar tijd handen en voeten weten te geven. Het is meer dan hard werken geweest. We hebben een plek gerealiseerd waar we gaan voor de maximale ontwikkeling van ieder kind, met behoud van de eigen essentie. (januari 2019)

Een dankwoord

Uiteindelijk maken mensen een school. We hebben verschillende mensen mogen verwelkomen, van sommigen hebben wij ook weer afscheid genomen. Allemaal hebben een grote of kleine rol gespeeld in de realisatie van waar we nu staan. We zijn hen dankbaar voor de bijdragen en lessen die ze ons hebben gegeven.

Speciale dank gaat uit naar Annabel Esman met wie we deze school begonnen zijn. Inmiddels is zij terug op haar geboortegrond the Isle of Wight.